ul. Południowa 25B pok.20, 71-001 Szczecin, Polska
+48 514 62 82 38, +48 795 61 35 39, +48 91 443 69 73 biuro@abc-ubezpieczenia.com

Finansowe

 

Gwarancje ubezpieczeniowe:

Gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe:
– gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium,
– gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu,
– gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek,
– gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad,
– gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki,
– Gwarancje ubezpieczeniowe celne i akcyzowe:
– gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego,
– gwarancja ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe,

Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty:
– gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych,
– gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane,
– gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zapłaty dokonanej podwykonawcy za roboty budowlane,

Gwarancje ubezpieczeniowe handlowe:
– gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych,
– gwarancja ubezpieczeniowa Do Umowy z Użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (gwarancja ubezpieczeniowa E-myto),

Gwarancje ubezpieczeniowe koncesyjne:
– gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku

Gwarancje ubezpieczeniowe kaucyjne:
– gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu,

Ubezpieczenie wierzytelności pieniężnych:
– ubezpieczenie krajowego i eksportowego kredytu kupieckiego – Klient Korporacyjny,
– ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw,
– ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego dla podmiotów osiągających przychody ze sprzedaży powyżej 15 mln PLN rocznie,
– ubezpieczenia kredytów bankowych:
– ubezpieczenie kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej do momentu ustanowienia hipoteki,
– ubezpieczenie kredytu hipotecznego w zakresie kredytowanego wkładu własnego.

i inne… biuro@abc-ubezpieczenia.com