ul. Południowa 25B pok.20, 71-001 Szczecin, Polska
+48 514 62 82 38, +48 795 61 35 39, +48 91 443 69 73 biuro@abc-ubezpieczenia.com

Majątek i OC

 

Ubezpieczenia majątkowe i OC:

– mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

– mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

– stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów szklanych

– wartości pieniężne od rabunku

– ubezpieczenia mienia pracowników

– sprzęt elektroniczny

– OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 

– ubezpieczenia transportowe

– ubezpieczenia mieszkań

– ubezpieczenia domów

– ubezpieczenia domów w budowie

– ubezpieczenia domków letniskowych

– ubezpieczenia NNW 

 

Ubezpieczenia Turystyczne:

 

Oferujemy kompleksowe ubezpieczenia dla Ciebie i Twojej rodziny na wyjazd za granicę w celach turystycznych, zarobkowych, związanych uprawianiem sportów, ubezpieczenia dla Pracodawców delegujących pracowników za granicę oraz w kraju oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą.

i inne…. biuro@abc-ubezpieczenia.com