ul. Południowa 25B pok.20, 71-001 Szczecin, Polska
+48 514 62 82 38, +48 795 61 35 39, +48 91 443 69 73 biuro@abc-ubezpieczenia.com

Komunikacyjne

 

OC – rodzaj ubezpieczenia majątkowego, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wyrządzeniem szkód innym osobom przez ubezpieczonego. Ten rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego jest obowiązkowy.

AC (Autocasco) jest to ubezpieczenie pojazdu mechanicznego na wypadek kradzieży, bądź od skutków związanych z jego uszkodzeniem lub zniszczeniem.

NNW – jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Assistance – ubezpieczenie polegające na doraźnej pomocy kierowcy oraz pasażerom, podczas podróży w Polsce oraz za granicą, w zakresie medycznym i technicznym. 

i inne… biuro@abc-ubezpieczenia.com